Bài 1, 2 trang 63 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đọc: 32 dm2; 911 dm2;    1952dm2;    492 000dm22. Viết theo mẫu:ĐọcViết Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông                        102 dm2 Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông                       Một nghìn chín trăm sáu mươi...

  Đề bài

  1. Đọc: 32 dm2; 911 dm2;    1952dm2;    492 000dm2

  2. Viết theo mẫu:

  Đọc

  Viết

   Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông                        

  102 dm2

   Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông                      

   

  Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông  

   

  Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông   

   

   

  Lời giải chi tiết

  1.

  32 dm2 đọc là: Ba mươi hai đề-xi-mét vuông;

  911 dm2 đọc là: Chín trăm mươi một đề-xi-mét vuông;

  1952dm2 đọc là: Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề-xi-mét vuông;

  492 000dm2 đọc là: Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề-xi-mét vuông.

  2.

  Đọc

  Viết

  Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông

  102 dm2

  Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

  812 dm2

  Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông

  1969 dm2

  Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

  2812 dm2