Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?Lời giải chi tiết1. 2. 

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2

  2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

  Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục