Bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2


  Đề bài1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:2. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):Lời giải chi tiết1. 2. a)...

  Đề bài

  1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

  Bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2

  2. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):

  Bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2

  2. 

  a) Ba điểm O, M, N thẳng hàng.

     Ba điểm O, P, Q thẳng hàng.

  b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng

      Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

  Bài tập cùng chuyên mục