Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 3


  Đề bài1.Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)Mẫu: \(284 + 10 = 294\)Giá trị của biểu thức \(284 +  10\) là \(294\)a)   \( 125 + 18\)b)    \(161 – 150\)c)    \( 21  \times 4\)d)    \( 48: 2\)2. Mỗi biểu thức sau có giá trị là...

  Đề bài

  1.Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)

  Mẫu: \(284 + 10 = 294\)

  Giá trị của biểu thức \(284 +  10\) là \(294\)

  a)   \( 125 + 18\)

  b)    \(161 – 150\)

  c)    \( 21  \times 4\)

  d)    \( 48: 2\)

  2. Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?

  Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) \(125 + 18 = 143\)

  Giá trị của biểu thức \(125 + 18\) là \(143\)

  b) \(161 – 150 = 11\)

  Giá trị của biểu thức \(161 – 150\) là \(11\)

  c) \(21 \times 4 = 84\)

  Giá trị của  biểu thức \(21 \times 4\) là \(84\)

  d) \(48: 2 = 24\)

  Giá trị của biểu thức \(48: 2\) là \(24\).

  2. 

  Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 3

   

  Bài tập cùng chuyên mục