Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 67494: 7                     b) 359361: 9   42789: 5                          238057: 82. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:a) 42 506 và...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 67494: 7                     b) 359361: 9

     42789: 5                          238057: 8

  2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  a) 42 506 và 18 472                       

  b) 137 895 và 85 287

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4

  2. Áp dụng các công thức:

      Số lớn = (Tổng + Hiệu): 2;   Số bé = (Tổng – Hiệu): 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4

    Vậy: 67494: 7 = 9642                            Vậy: 42789: 5  = 8557 (dư 4)

  Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4

   Vậy: 359361: 9 = 39929                        Vậy: 238057: 8 = 29757 (dư 1)

  2.

  a) Số bé là:

               (42 506 – 18 472): 2 = 12017

     Số lớn là:

               12017 + 18472 = 30489

                                            Đáp số: Số bé: 12017

                                                        Số lớn: 30489

  b) Số bé là: 

              (137 895 – 85 287): 2 = 26304

     Số lớn là:

              26304 + 85 287 = 111591

                                             Đáp số: Số bé: 26304

                                                         Số lớn: 111591

  Bài tập cùng chuyên mục