Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đọc, viết (theo mẫu ):2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:     Tháng 12 có 31 ngày.b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:- Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?- Trong tháng 12 có mấy...

  Đề bài

  1. Đọc, viết (theo mẫu ):

  Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2

  2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:

  Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2

       Tháng 12 có 31 ngày.

  b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

  – Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

  – Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

  – Tuần này, thứ 6 là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu là ngày nào?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2

  b)

  – Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.

  – Trong tháng 12 ngày có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28.

  – Tuần này thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu  là ngày 26 tháng 12.

  Bài tập cùng chuyên mục