Bài 1, 2 trang 80 SGK Toán 2


  Đề bài1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:     Tháng 1 có 31 ngày2. Đây là tờ lịch tháng 4:Tháng 4 có 30 ngày.Xem tờ lịch rồi cho biết:- Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?- Thứ ba tuần này là...

  Đề bài

  1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

  Bài 1, 2 trang 80 SGK Toán 2

       Tháng 1 có 31 ngày

  2. Đây là tờ lịch tháng 4:

  Bài 1, 2 trang 80 SGK Toán 2

  Tháng 4 có 30 ngày.

  Xem tờ lịch rồi cho biết:

  – Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

  – Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

  – Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2 trang 80 SGK Toán 2

  2. 

  – Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

  – Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.

  – Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

  Bài tập cùng chuyên mục