Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 23 576: 56              b) 18 510: 15    31 628: 48                   42 546: 372. Mỗi vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38 km 400m....

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 23 576: 56              b) 18 510: 15

      31 628: 48                   42 546: 37

  2. Mỗi vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38 km 400m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4

  2.

  Tóm tắt:

  1 giờ 15 phút: 38 km 400 m

  1 phút: …m?

  Bài giải

  Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

         38 km 400 m = 38400m

  Trung bình mỗi phút người đó đi được số mét là:

         38400: 75 = 512 (m)

                                               Đáp số: 512 m

  Bài tập cùng chuyên mục