Bài 1, 2,3 trang 27 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:a) 42 và 52                            b) 36; 42 và 57.c) 34;43; 52 và 39                 d) 20; 35; 37; 65 và 732. Bốn...

  Đề bài

  1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

  a) 42 và 52                            b) 36; 42 và 57.

  c) 34;43; 52 và 39                 d) 20; 35; 37; 65 và 73

  2. Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  3. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2,3 trang 27 SGK Toán 4

  Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là:

            (42 + 52): 2 = 47

  b) Số trung bình cộng của 36; 42 và 52 là:

           (36 + 42 + 52): 3 = 45

  c) Số trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là:

           (34 + 43 + 52+ 39): 4 = 42

  d) Số trung bình cộng của 20; 35; 37; 65 và 73 là:

           (20 + 35 + 37 + 65 + 73): 5 = 46

  2.

  Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

           36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

  Trung bình mỗi em cân nặng số ki-lô-gam là: 

            148: 4 = 37 (kg)

                                                  Đáp số: 37 kg

  3.

  Số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

           (1 +2+ 3+ 4+ 5+6 +7+8+9): 9 = 5

  Bài tập cùng chuyên mục