Bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4


  Đề bài1. a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm    b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.3. Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:    a) Có vuông góc với nhau hay không?    b) Có bằng...

  Đề bài

  1. a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

      b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

  3. Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

      a) Có vuông góc với nhau hay không?

      b) Có bằng nhau hay không?

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

  – Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm

  – Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

  – Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

  Bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4

  b) Chu vi hình vuông ABCD 

           4 x 4 = 16 (cm)

  Diện tích của hình vuông ABCD 

           4 x 4 = 16 (cm2)

  3.  Học sinh tự vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm theo các bước ở bài 1 ta được hình vẽ như sau:

  Bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4

  a) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

  b) Dùng thước đo ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

  Bài tập cùng chuyên mục