Bài 1. “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định


Ảnh dưới đây (tàu Pháp, 1858) gợi cho em nhớ tới sự kiện lịch sử nào?a. Tàu của Pháp vào Đà Nẵng để buôn bán.b. Tàu của Pháp vào Gia Định để buôn bán.c. Tàu chiến của thực dân Pháp...
Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợpTrả lời:
Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng, quân Pháp tiếp tục đưa quân vào đánh chiếm Gia Định, gây ra cảnh loạn lạc cho dân chúng:“Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước,Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”(Trích bài “Chạy Tây”...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân, Trương Định đã quyết định.☐ Tuân lệnh vua, giải tán nghĩa binh.☐ Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu...
Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai.☐ Trương Định được nhân dân tôn làm Lãnh binh.☐ Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp ngay từ khi chúng vừa tấn...
Em học tập được gì từ tấm gương của Trương Định?Trả lời:“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định là tấm gương quyết đoán trước vận mệnh của đất nước. Tấm gương yêu nước, thương dân, cùng nhân dân chống lại...