Bài 1. “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định


Vua ban lệnh xuống, buộc Trương Định phải giải tán nghĩa binh và đi nhận chức Lãnh binh ở An GiangNăm 1862, giữa lúc nghĩa quân Trương Định đang thu được thắng lợi làm cho thực dân Pháp hoang mang...
Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vuaTrả lời:Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn kí hoà ước, nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp. Triều đình ra lệnh...
Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương ĐịnhTrả lời:Dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng một dạ tiếp tục kháng chiến chống thực dân PhápTrong khi đó, chỉ huy...
Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?Trả lời:Cảm kích trước niềm tin yêu của nghĩa quân và dân chúng. Trương Định đã ở lại cùng nhân dân chống giặc.“Đại nguyên soái” Trương Định...