Bài 1: Chí công vô tư


a)   Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành?Trả lời- Khi Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, Vũ Tán Đường ngày...
1. Trong những hành vi sau đây, theo em, hành vi nào thể hiện phẩm chất chí công vô tư hoặc không chí công vô tư? Vì sao?a)    Mai là học sinh giỏi của lớp 9A, nhưng Mai không muốn...