Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.Nước ta có:☐ 52 dân tộc☐ 53 dân tộc☐ 54 dân tộc☐ 55 dân tộcDân tộc Việt chiếm khoảng☐ 85% dân số cả nước☐ 86% dân số cả nướcCác dân...
Đề bàiĐánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở: ☐ Các đồng bằng và duyên hải.☐ Các đồng bằng, trung du và duyên hải.☐ Các đồng bằng và trung du.Lời...
Đề bàiBản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Hãy trình bày một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?Lời giải chi tiết- Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc...