Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


I. CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAMViệt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống, gắn bó với nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, thể...
II. PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC1. Dân tộc Việt (Kinh)Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu.Người Việt phân bố rộng khắp cả nước song tập trung hơn ở các...
Đề bàiHãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết.Lời giải chi tiếtMột số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người:+ Hàng thổ cẩm...
Đề bàiDựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu.Lời giải chi tiếtDân tộc Việt (Kinh) phân bố khắp cả nước và tập trung chủ yếu hơn ở khu vực đồng bằng,...
Đề bàiDựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu.Lời giải chi tiếtCác dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.Đây là vùng thượng...
Đề bàiNước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ.Lời giải chi tiết- Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Việt...
Đề bàiTrình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.Lời giải chi tiếtTình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta:- Dân tộc Việt (Kinh) phân bố rộng khắp cả nước song tập trung...
Đề bàiDựa vào bảng thống kê (bảng 1.1) dưới đây, hãy cho biết: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu...