Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống


   Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.Lớn lên và sinh...
Đề bàia) Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo...
Đề bàiDùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.Lời giải chi tiếtDùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích...
Đề bàiGiữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau? Lời giải chi tiết  Vật sốngVật không sống - Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).- Không có sự...
Đề bàiTrong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đáng dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng):  ▭ Lớn lên  ▭ Sinh sản  ▭ Di chuyển  ▭ Lấy các chất cần thiết  ▭...