Bài 1. Dao động điều hòa


1. Dao động điều hòa là dao động trong đó lí độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.Phương trình của dao điều hòa: x = Acos(ωt + φ)2. Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn...
Đề bàiPhát biểu định nghĩa của dao động điều hòaLời giải chi tiếtDao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian
Đề bàiViết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.Lời giải chi tiếtPhương tridnh dao động điều hòa là x = Acos(ωt+φ), trong đó:- x là li độ của dao động- A...
Đề bàiMối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?Lời giải chi tiếtMột điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của...
Đề bàiNêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.Lời giải chi tiếtChu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của...
Đề bàiGiữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào? Lời giải chi tiếtTần số góc ω của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T hay với...
Đề bàiMột vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt +φ)a. Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vậtb) Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0. Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0.c)...
Đề bàiMột con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật lí là bao nhiêu?A. 12 cm.                     ...
Đề bài Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?A. π rad/s; 2 s;...
Đề bàiCho phương trình của dao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?A. 5 cm; 0 rad.                    ...
Đề bàiPhương trình của dao động điều hòa là x = 2cos(5t - \(\frac{\pi }{6}\)) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động.Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhương trình dao...
Đề bàiMột vật chuyển động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tính:a) Chu...
Đề bàiGọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục y (H.1.2). Chứng minh rằng điểm Q dao động điều hòa.Lời giải chi tiếtGọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục OyTa có tọa độ y =...