Bài 1. Điểm. Đường thẳng


1. Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.2. Vị trí của điểm và đường thẳngTrong hình bên:- Điểm A...
Đề bàiĐặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNgười ta dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm ví dụ: A, B, C, D...Người ta thường...
Đề bài Nhìn hình 5:a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a,b) Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống:C  a;        E  a.c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai...
Đề bàiVẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng  a, b, c.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDấu chấm nhỏ trên trang là hình ảnh của điểm.Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng,... cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường...
Đề bàiXem hình 7  để trả lời các câu hỏi sau:a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm  B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.b, Những đường...
Đề bàiVẽ hình theo các cách diễn đạt sau:a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.b, Điểm  B nằm ngoài đường thẳng bLời giải chi tiếta, Điểm C nằm trên đường thẳng a.b, Điểm  B nằm ngoài đường thẳng b
Đề bàiVẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ qPhương pháp giải - Xem chi tiếtA ∈ p tức là điểm A thuộc đường thẳng p hay điểm A nằm trên đường thẳng p, hay đường...
Đề bàiCho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.a, Vẽ hình và kí hiệu.b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm...
Đề bài  Đố:  Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không?          Lời giải chi tiết Nếp gấp có cho ta...
Đề bàiXem hình vẽ  rồi trả lời các câu hỏi sau đây: a) Điểm B thuộc đường thẳng nào? Điểm D thuộc đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và bằng kí hiệu.b) Những đường thẳng...
Đề bàiCho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.a) Hãy vẽ hình và viết kí hiệu.b) Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B.c) Lấy điểm D sao...
Đề bàiBài 1: Vẽ ba điểm A, B, c thẳng hàng sao cho:a) B, C nằm cùng phía đối với Ab) A, B nằm khác phía đối với Cc) A nằm giữa B và c.Bài 2: Xem hình vẽ rồi...
Đề bàiBài 1. Cho hình vẽ bên.Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qu điểm A, là những đường thẳng nào?Có bao nhiêu đường thẳng không đi qua điểm B? Là những đường nào?Bài 2. Vẽ ba điểm A, B,...
Đề bàiBài 1. Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó. Hỏi điểm B nầừm giữa hai điểm nào và B không nằm giữa hai điểm nào?Bài 2. Cho điểm M thuộc dường thẳng a và điểm...