Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác


Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau:a. AB = 125cm, CD = 625 cm;b. EF = 45cm, E’F’ = 13,5dmc. MN = 555cm, M’N’ = 999cmd. PQ = 10101cm, P’Q’ = 303,03mGiải:a. Ta có:\({{AB} \over {CD}} = {{125}...
Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp bảy lần đoạn thẳng CD.a. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’b. Cho biết đoạn thẳng MN = 505cm và đoạn thẳng M’N’ =...
Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.Giải: a. Xem hình 1Trong ∆ ABC, ta có: MN // BCSuy ra: \({{AM} \over {MB}} = {{AN} \over...
Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB < CDĐường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên CD, BC theo thứ tự tại M và N.Chứng minh rằng:a. \({{MA} \over {AD}} = {{NB} \over {BC}}\)b....
Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E (hình dưới)Chứng minh rằng:\({{AE} \over {AB}}...
Hai đoạn thẳng AB = 35cm, CD = 105cm tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ = 75cm và C’D’Đoạn thẳng C’D’ có độ dài (theo đơn vị cm) là:A. 25B. 49C. 225D. 315Hãy chọn kết quả đúngGiải: Chọn C
Tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AD (D ∈ BC). Từ D, kẻ DE vuông góc với AB (E ∈ AB) và DF vuông góc với AC (F ∈ AC).Hỏi rằng, khi độ dài các cạnh...