Bài 1. Đo độ dài


Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m).Ngoài ra còn hay dùng: mi li mét: 1mm = 0,001m;centimet: 1cm = 0,01m; đề xi mét: 1dm =0,1 m; ki lô mét: 1km = 1000m.Khi dùng...
Câu 1-2.1. Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình 1-2.1 là:A. 1m và 1mm.                                  B. 10dm và 0,5cm.c. 100cm và 1cm.                             D. 100cm và 0,2cm.Hãy chọn...
Câu 1-2.2. Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNX 1mmB. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.C. Thước dây có GHĐ...
Câu 1-2.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 1-2.2:Bài giải:+ Hình a) GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm;+ Hình b) GHĐ là 10cm và ĐCNN 1mm
Câu 1-2.4. Hãy chọn thước đo thích hợp để đo các độ dài ghi trong bảng và giải thích sự lựa chọn của em.Thước đo độ dàiĐộ dài cần đo1. Thước thẳng có GHĐ 1,501 và ĐCNN 1cm2. Thước dây...
Câu1-2.5. Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy?Trả lời:Thước thẳng, thước mét, thước nửa mét, thước kẻ, thước dây, thước...
Câu 1-2.6. Hãy tìm cách đo độ dài sân trường em bằng một dụng cụ mà em có. Hãy mô tả thước đo, trình bày cách đo và tính giá trị trung bình của các kết quả đó trong tổ...