Bài 1. Đo độ dài


A. Kiến thức trọng tâm- Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (kí hiệu: m).Lưu ý về đơn vị đo độ dài: Ngoài mét người ta còn dùng đơn vị nhỏ hơn mét là...
Đề bàiTìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau:1m = (1)..... dm ; 1m = (2)..... cm ;1cm = (3)..... mm ; 1km = (4)..... m.Lời giải chi tiết(1) 10 dm.                   (2) 100 cm.(3) 10mm.                   (4) 1000m.
Đề bàiHãy ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không?Lời giải chi tiếtEm ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn. Sau đó dùng thước có chia khoảng...
Đề bàiHãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không?Lời giải chi tiết- Em ước lượng độ dài 1 gang tay của em....
Đề bàiHãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng)?Lời giải chi tiếta) Thợ mộc...
Đề bàiHãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của...
Đề bàiCó 3 thước đo sau đây:- Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm- Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN  1mm.- Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mmHỏi nên dùng thước nào để đo:a) Chiều rộng của cuốn sách Vật...
Đề bàiThợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng?Lời giải chi tiếtThợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1m hoặc 0,5m để đo chiều dài của...