Bài 1. Este – Hóa học 12


- Khái niệm: Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR thì được este. Công thức chung của este là RCOOR'.- Tên gọi: tên gốc R' + tên gốc axit RCOO.- Tính chất hóa học:...
Đề bàiNhững phát biểu sau đây đúng hay sai?a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-.c) Este no, đơn chức, mạch hở có công...
Đề bàiỨng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?A. 2                           B. 3                      ...
Đề bàiChất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:A. HCOOC3H7.                             B. C2H5COOCH3.C. CH3COOC2H5.                          D. HCOOC­3H5.Phương pháp giải...
Đề bàiThủy phân este có công thức phân tử C4H8O2  trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với  H2 là 23. Tên của X làA. etyl...
Đề bàiPhản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được đặc điểm của phản ứng este hóa trong môi trường axit và môi trường bazơLời...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.a) Xác định công thức phân tử của X.b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến...