Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung


Cho đường tròn \((O, R)\), đường kính \(AB\). Gọi \(C\) là điểm chính giữa của cung \(AB\). Vẽ dây cung \(AB\). Vẽ dây \(CD\) dài bằng \(R\). Tính góc ở tâm \(DOB\). Có mấy đáp số?GiảiĐiểm \(D\) có 2 trường...
Cho hai đường đường tròn (O; R) và (O’;R’) cắt nhau tại A, B. Hãy so sánh R và R’ trong các trường hợp sau:a) Số đo cung nhỏ AB của (O; R) lớn hơn số đo cung nhỏ AB...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A, B. Đường phân giác của góc OBO’ cắt các đường tròn (O), (O’) tương ứng tại C, D.Hãy so sánh các góc ở tâm BOC và BO’D.Hướng dẫn. Sử...
Câu 1.1 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Cho hình bs.4. Biết \(\overparen{DOA}\)= 1200, OA vuông góc với OC, OB vuông góc với OD.a) Đọc tên các gốc ở tâm có số đo nhỏ hơn 1800.b) Cho...
Trên một đường tròn, có cung AB bằng 1400, cung AD nhận B làm điểm chính giữa, cung CB nhận A là điểm chính giữa. Tính số đo cung nhỏ CD và cung lớn CD.Giải Ta có: cung AB = cung...
Cho C là một điểm nằm trên cung lớn AB của đường tròn (O). Điểm C của cung lớn AB thành hai cung AC và CB. Chứng minh rằng cung lớn AB có sđ cung AB = sđ cung AC...
a) Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được 1 góc ở tâm bằng bao nhiêu độb) Cũng hỏi như thế từ 3 giờ đến 6 giờ?GiảiVì trong đồng hồ người ta chia ra 12 cung tròn bằng...
Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?GiảiVì trong 1 khoảng chia ứng với 1 góc ở tâm bằng 300 là 5...
Hãy xếp một tờ giấy để cắt thành một hình ngôi sao năm cánh đều nhau.Muốn cắt chỉ bằng một nhát kéo thì phải gấp tờ giấy đó thành một hình có góc ở tâm bằng bao nhiều độ?GiảiĐầu tiên...
Hai tiếp tuyến tại A, B của đường tròn (O, R) cắt nhau taị M. Biết OM=2R.Tính số đo góc ở tâm AOB?Giải \(MA \bot OA\) (tính chất tiếp tuyến)Trong ∆MAO có \(\widehat {OAM} = {90^0}\)\(cos\widehat {AOM} = {{OA} \over {OM}} = {R \over...