Bài 1. Hình hộp chữ nhật


Điền thêm vào chỗ trống (…)a, Tên gọi của hình 97 …b, Hình này có … cạnhc, Hình này có … mặtd, Hình này có … đỉnh.Giải:a. Tên gọi của hình vẽ: Hình hộp chữ nhật ABCD.  b. Hình này...
Xem hình 98.  Hãya. Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PRb. Gọi tên mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ.c. Gọi tên mặt phẳng cùng chứa các đường thẳng PQ và MVGiải:a. Các...
\(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là một hình hộp chữ nhật (h. 99)a. Nếu O là trung điểm của đoạn \({A_1}B\) thì O có làđiểm thuộc đoạn \(A{B_1}\) hay không?b. K là điểm thuộc cạnh BC, liệu K có thể làđiểm thuộc cạnh \(D{D_1}\)...
Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) (h.99). Vẽ một đường chéo của mặt \(DC{C_1}{D_1}\). Liệu đường chéo này có cắt các đường thẳng DC, \({D_1}C\), \(D{D_1}\)  hay không?Giải:Kẻ đường chéo DC1. Đường chéo DC1 cắt DC tại D.Vì mặt bên của...
Quan sát hình vẽ 100 và điển Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông. Giải: (hình 100 trang 132 sbt)a. Đb. Sc. Sd. Đe. Sf. Đ