Bài 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ


Đề bàiQuan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.                Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Dựa vào định nghĩa các kích thước của hình trụ.Lời...
Đề bàiMột hình trụ có đáy là \(7 cm\), diện tích xung quanh bằng \(352 cm^2\). Khi đó, chiều cao của hình trụ là:(A) \(3,2 cm\);            (B) \(4,6 cm\);            ...
Đề bàiĐiền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hình trụ có các kích thước: chiều cao là \(h,\) bán kính đáy là \(r.\) Khi đó ta có:+) Bán kính...
Đề bàiChiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là \(314\) \(c{m^2}.\)Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến số...
Đề bài Một bóng đèn huỳnh quang dài \(1,2m\). đường kính của đường tròn đáy là \(4cm\), được đặt khít vào  một ống giấy cứng dạng hình hộp (h82). Tính diện tích phần cứng dùng để làm hộp.(Hộp mở hai đầu,...
Đề bàiCho hình chữ nhật \(ABCD\) \((AB  = 2a, BC = a).\) Quay hình chữ nhật đó quanh \(AB\) thì được hình trụ có thể tích \({V_1}\); quanh  \(BC\) thì được hình trụ có thể tích \({V_2}\). Trong các đẳng...
Đề bàiHình 83 là mình hình trụ cùng với hình khai triển của nó kém theo kích thước.Hãy điền vào các chỗ trống... và các ô trống trong những cụm từ hoặc các số cần thiết.   Phương pháp giải -...
Đề bàiHãy tính:a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là \(13cm\) và chiều cao là \(3cm.\)b) Thể tích hình trụ có bán kính đường tròn đáy là \(5 mm\) và chiều cao...
Đề bàiNgười ta nhấm chìm hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ (h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là \(12,8 \, cm^2.\)  Nước trong lọ dâng lên \(8,5 \, mm.\)...
Đề bài Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hình trụ có các kích thước: chiều cao là \(h,\) bán kính đáy là \(r.\) Khi đó ta có:+) Bán kính...
Đề bàiMột tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày \(2 cm,\) đáy của nó là hình vuông có cạnh \(5cm.\) Đường kính của mủi khoan là \(8mm.\)...
Đề bàiĐường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là \(30m\) ( h86). Dung tích của đường ống nói trên là \(1 800 000\) lít.Tính...
1. Hình trụKhi quay hình chữ nhật \(ABCD\) một vòng quanh cạnh \(CD\) cố định ta thu được một hình trụ.- Hai đáy là hình tròn bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.- \(DC\) là trục của...
Đề bàiLọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình trụ đó? Lời giải chi tiếtĐáy gồm 2 hình tròn...
Đề bàiChiếc cốc thủy tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ (h.76), phải chăng mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn?Lời giải chi tiếtMặt nước trong cốc và mặt nước trong...
Đề bàiQuan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:- Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: (....)(cm).- Diện tích hình chữ nhật(....). (....) = (....) (cm2).- Diện...
Đề bài Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu "..."Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Dựa vào lý thuyết của hình trụ.Lời giải chi tiếtĐiền vào như sau:            (1) Bán kính đáy của hình trụ.(2)...
Đề bàiLấy một băng giấy hình chữ nhật \(ABCD\) (h80). Biết \(AB = 10cm,\) \(BC = 4 cm\); dán băng giấy như hình vẽ (\(B\) sát với \(A\) và \(C\) sát với \(D,\) không được xoắn).Có thể dán băng để...