Bài 1. Khái niệm về khối đa diện – Sách bài tập Toán 12 Nâng cao


Khối lập phương là một khối đa diện có 6 mặt là hình vuông. Hãy chỉ ra một khối đa diện không phải là khối lập phương mà các mặt của nó đều là hình vuông.GiảiLấy 7 khối lập phương...
Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối tứ diện.GiảiGiả sử ABCD là khối tứ diện đã cho. Chia cạnh AB thành ba đoạn thẳng bởi các điểm chia M và M', chia...
Mỗi lần cưa, máy cưa có thể cưa một hay nhiều tấm gỗ theo một mặt phẳng. Người ta muốn cưa một khối gỗ hình lập phương thành 27 khối lập phương bằng nhau. Có thể dùng ít hơn 6...
Có hay không các khối đa diện với các mặt là tam giác đều và số mặt là số chẵn tùy ý lớn hơn 2?GiảiKhối tứ diện đều có 4 mặt là tam giác đều. Ghép hai khối tứ diện...