Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay


Đề bàiHãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.Lời giải chi tiếtMột số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay: cái nón, lọ hoa, cái ốc, cuộn dây điện.
Đề bàiCắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R. Hỏi hình nón đó có bán kính r của...
Đề bàiCho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.Lời giải chi tiếtBiểu...
Đề bàiCho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(r\) nằm trên mặt phẳng \((P)\). Từ những điểm \(M\) thuộc đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với \((P)\). Chứng minh rằng những đường thẳng như vậy nằm...
Đề bàiTrong mỗi trường hợp sau đây, hãy gọi tên các hình tròn xoay hoặc khối tròn xoay sinh ra bởi:a) Ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư.b) Ba cạnh của một...
Đề bàiCho hình nón tròn xoay có đường cao \(h = 20 cm\), bán kính đáy \(r = 25 cm\).a) Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.b) Tính thể tích của khối nón được tạo bởi hình...
Đề bàiTrong không gian cho hai điểm \(A, B\) cố định và có độ dài \(AB = 20 cm\). Gọi \(d\) là một đường thẳng thay đổi luôn luôn đi qua \(A\) và cách \(B\) một khoảng  bằng \(10 cm\)....
Đề bàiMột hình trụ có bán kính đáy \(r = 5cm\) và có khoảng cách giữa hai đáy bằng \(7 cm\).a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ được tạo nên.b) Cắt khối...
Đề bàiCắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều canh \(2a\). Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiMột hình trụ có bán kính \(r\) và chiều cao \(h = r\sqrt3\).a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.b) Tính thể tích khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho.c) Cho...
Đề bàiMột hình trụ có hai đáy là hai hình tròn \((O;r)\) và \((O';r)\). Khoảng cách giữa hai đáy là \(OO' = r.\sqrt3\). Một hình nón có đỉnh là \(O'\) và có đáy là hình tròn \((O;r)\).a) Gọi \(S_1\) là diện...
Đề bàiCắt hình nón đỉnh \(S\) bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng \(a\sqrt2\).a) Tính diện tích xuang quanh, diện tích đáy và thể tích của khối nón tương ứng.b)...
Đề bàiCho hình trụ có bán kính \(r\) và có chiều cao cũng bằng \(r\). Một hình vuông \(ABCD\) có hai cạnh \(AB\) và \(CD\) lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy, còn cạnh \(BC\) và...
1. Trong không gian cho mặt phẳng \((P)\) chứa đường thẳng \(∆\) và đường thẳng \((C)\) nằm trong \((P)\). Ta quay mặt phẳng \((P)\) quanh \(∆\) một góc \(360^0\) thì đường thẳng \((C)\) tạo nên một hình gọi là mặt tròn...