Bài 1. Làm quen với số nguyên âm


Đề bàia) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGợi ý: Các bạn đếm số...
Đề bàiVẽ một trục số và vẽ:- Những điểm nằm cách điểm \(O\) ba đơn vị,- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm \(0\).Lời giải chi tiếtHai điểm \(3\) và \(-3\) cách đều điểm \(O\) ba đơn...
Đề bàiBài 1. Tìm số đối của số sau:\(-2; 4; -10; 5\)Bài 2. Tìm x biết:a) \(|a| = 5\)b) \(|x| ≤ 2\)c) \(|x| ≤ 5\)Bài 3. Tìm \(a ∈\mathbb Z\). biết \(-3 < a ≤  1\).Lời giải chi tiếtBài 1....
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \(-3 < x ≤ 2\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biếta) \(|a| = 3\)b) \(|a| < 3\)Bài 3. Tính giá trịa) \(|-3| | + | 2| - |1|\)b) \(|-18|: |6|\)Lời giải chi...
Đề bàiBài 1. Tìm số đối của số sau: \(-8, 4, -2, 2010\)Bài 2. So sánha) \(-2010\) và \(- | -2011|\)b) \(-|-15|\) và \(-|-14|\)Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biếta) \(|x| = |-5|\)               b)...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp số nguyên x, biếta) \(-3 < x ≤ 3\);                 b) \(|x| ≤ 2\)Bài 2. So sánha) \(-2011\) và \(-|-2012|\)b) \(|-2010|\) và \(|-2009| + 1\)Bài 3. Tìm chữ số x, biết:a) \(-132 <  - \overline...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp \(A = \{-3, -2, 1, 3, 5\}\)Viết tập hợp B các số đối của ABài 2. Tìm tập hợp X các số nguyên sao cho \(-3 ≤ x ≤  1\)Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb...
Đề bàiBài 1. Tìm số nguyên x, biết \(x ≥ |x|\)Bài 2. Viết tập hợp các số nguyên x, biết \(-2 < |x| ≤ 3\)Bài 3. Tìm chữ số x, biết \( - \overline {19x}  \le  - 195\)Lời giải chi...
Đề bàiBài 1. Viết theo thứ tự tăng dần: \(-2, -17, |-17|; |2|; 5, |-4|\).Bài 2. Viết tập hợp các số đối của số x, biết \(-3 ≤  x ≤  4\).Bài 3. Tìm số nguyên x để cho \(|-x| +...
A. Tóm tắt kiến thức:1. Số nguyên âm:Trong thực tế người ta còn dùng những số nguyên với dấu trừ đứng trước. Chẳng hạn, nhiệt độ mùa đông ở đỉnh Mẫu Sơn có khi xuống tới -20C. Số tự nhiên...
Đề bài Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:Hà Nội18oCBắc Kinh-2oCHuế20oCMát-xcơ-va-7oCĐà Lạt19oCPa-ri0oCTP. Hồ Chí Minh25oCNiu-yoóc2oCLời giải chi tiết- Nhiệt độ ở Hà Nội là mười tám độ C- Nhiệt độ ở Huế là hai mươi độ C- Nhiệt độ...
Đề bàiĐọc độ cao của các địa điểm dưới đây:Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143 mét.Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -30 mét. Lời giải chi tiết- Độ cao của đỉnh núi Phan – xi – păng...
Đề bàiHình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn?Lời giải chi tiếta)  Hình a)...
Đề bài Đọc độ cao của địa điểm sau:a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới);b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét ( sâu nhất...
Đề bài Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức...