Bài 1. Mở đầu môn Hóa học


Đề bàiHóa học là gì?Lời giải chi tiết   Thí nghiệm 1:- Màu sắc các dung dịch:Dung dịch đồng sunfat có màu xanhDung dịch xút không màu- Thí nghiệm:Cho vào ống nghiệm 2-3ml dung dịch đồng sunfat, sau đó thêm từng...
Đề bàiHóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?Lời giải chi tiết- Vai trò của các chất trong hình 1.3 sách giáo khoa trang 5: Các chấtỨng dụng BạcDùng làm cốc, đồ trang sức,......