Bài 1. Mở đầu môn hóa học


I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1. Hóa học là gì: Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sẹ biến đổi và ứng dụng của chúng. Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.2....