Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số


1. Tóm tắt lý thuyết.Người ta gọi \(\frac{a}{b}\) với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là \(\frac{a}{1}\).
Đề bàiTa biểu diễn \(\frac{1}{4}\) của hình tròn bằng cách chia hình tròn bằng 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.Theo đó hãy biểu diễn:a) \(\frac{2}{3}\) của hình chữ nhật (h.2) ; b) \(\frac{7}{16}\) của hình vuông (h.3).Lời giải chi tiết
Đề bàiCho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.Lời giải chi tiết- Phân số \({{ - 7} \over 8}\)  , có -7 là tử số, 8 là mẫu số- Phân số \({{ -...
Đề bàiPhần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?Lời giải chi tiếta) \(\frac{2}{9}\) ;b) \(\frac{3}{4}\) ;c) \(\frac{1}{4}\) ;d) \(\frac{1}{12}\).
Đề bài Viết các phân số sau:a) Hai phần bảy ;                         b) Âm năm phần chín ;c) Mười một phần mười ba ;          c) Mười...
Đề bàiViết các phép chia sau dưới dạng phân số.a) 3: 11 ;                         b) -4: 7c) 5: (-13)                    ...
Đề bài Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và -2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLưu ý: mẫu số luôn...