Bài 1. Nhật Bản


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóng vàoA. 30 năm đầu thế kỉ XIX. B. giữa thế kỉ XIX.C....
BÀI TẬP 2: Hãy nối ý ở ô bên trái với nội dung tương ứng ở các ố bên phải để phản ánh đúng tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Nhật Bản vào nửa đầu thế kỉ...
BÀI TẬP 3. Theo em, điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX là gì?Trả lời:Đầu thế kỉ XIX chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô- gun) làm vào...
BÀI TẬP 4: Hãy điến chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai về nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị. Chế độ Mạc phủ vẫn được duy trì, mọi quyền...
BÀI TẬP 5: Tại sao nói: Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?Trả lời:Nói cuộc cách mạng Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản vì...