Bài 1. Nhật Bản


1. Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868Đến giữa thế kỉ XIX, sau hơn 200 năm thống trị, chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa ở Nhật Bản, đứng đầu là Sôgun (Tướng quân), đã lâm vào tình...
2. Cuộc Duy tân Minh TrịNhững hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí kết với nước ngoài làm cho tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh chống Sô gun nổ ra sôi nổi vào những năm...
3. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaTrong 30 năm cuối thế kỉ XIX, đặc biệt từ sau cuộc Chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895), chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản. Công nghiệp (nhất là...
-  Làm sáng tỏ khái niệm về cuộc cách mạng tư sản.+ Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản được tự...
Đề bàiTình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 11 trang 4, 5 để trả lời.Lời giải chi tiếtTình...
Đề bàiTrình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 11 trang 5, 6 để trả lời.Lời giải chi tiếtNội dung cơ bản của cuộc Duy tân...
Đề bàiÝ nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 5, 6 để nhận xét, đánh giá.Lời giải chi tiếtCuộc Duy Tân Minh Trị có...
Đề bàiNhững sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 6, 7 để suy luận...
Đề bàiTại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 5, 6, suy luận để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiDựa vào lược đồ (hình 3), trình bày những nét chính về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 6,...