Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên


I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI1. Một nền sản xuất mới ra đờiVào thế kỉ XV. trên cơ sở nền sản xuất...
II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở AnhTrong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Anh lớn mạnh hơn cả, trước hết...
III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranhSau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu...
Đề bàiHãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV - XVII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 8 trang 3, 4 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiTrình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDưa vào sgk Lịch sử 10 trang 4 để trả lời.Lời giải chi tiết* Diễn biến:- Tháng 8-1566, nhân dân miền Bắc...
Đề bàiTrình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh và những hệ quả của nó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 4, 5 để trả lời.Lời giải chi tiết* Sự phát...
Đề bàiTrình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 5, 6 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững nét chính về cuộc nội chiến ở Anh:*...
Đề bàiVì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 10 trang 6 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết-...
Đề bàiEm hiểu như thế nào về câu nói “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với...
Đề bàiNêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 6 để suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết* Kết quả:- Lật đổ chế...
Đề bàiNêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực đân Anh ở Bắc Mĩ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 7 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiVì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 8 để lí giải.Lời giải chi tiếtNhân dân các thuộc địa...
Đề bàiTheo em, tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 8 để suy luận trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiCuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 8, 9 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiNhững điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 10 trang 9 để phân tích, lí giải.Lời giải chi tiếtHạn chế của Hiến pháp...
Đề bàiNhững kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 9 để trả lời.Lời giải chi tiết*...
Đề bàiLập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 4-9 để trả lời.Lời...
Đề bàiNêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức cả bài, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtCác cuộc cách mạng tư sản đầu...