Bài 1: Nửa mặt phẳng


Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thắng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao?Gọi tên hai nửa...
Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a cắt...
Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A, B. Vẽ điểm D sao cho...
Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A, và B. Gọi M là điểm...
Ở hình 1, ba điểm A, B, C thẳng hàng.a) Gọi tên hai tia đối nhau.b) Tia BF nằm giữa hai tia nào?c) Tia BD nằm giữa hai tia nào?                GiảiTrong hình vẽ ta có ba điểm thằng hàng.a) Hai tia...
Câu 1.1 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đâya) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng Ib) Điểm M thuộc nửa...