Bài 1. Pháp luật và đời sống


Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật? GỢI Ý LÀM BÀI-   Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực...
Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? GỢI Ý LÀM BÀI1.  Các đặc...
Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. GỢI Ý LÀM BÀI  Đạo đứcPháp luật Nguồn gốc (hình thành từ đâu?)Hình thành...
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.Gợi ý làm bài:-         Bản chất giai cấp của pháp luật:+ Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc vì pháp luật do nhà nước,...
Em hãy sưu tầm 3 - 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ giữa pháp luật...
Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải làm gì? GỢI Ý LÀM BÀI-    Quản lý xã hội bằng pháp luật nghĩa là nhà nước ban hành...
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết, thì:a.  Vi phạm quy tắc...
Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì em với gia đình đã giải quyết như thế...