Bài 1. Quy tắc đếm


Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu...
Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam - nữ?Giải:Áp dụng quy tắc nhân, có8 × 6 = 48 cách chọn
Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất:a)      Là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ;b)      Là số lẻ và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ;c)      Là số lẻ...
Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tính số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc để phát biểu ý kiến, sao cho:a)      Hai người đó là vợ chồng ;b)      Hai người...
 Số 360 có bao nhiêu ước nguyên dương?Giải:Phân tích số 360 thành tích các thừa số nguyên tố \(360 = {2^3}{.3^2}.5\) .Số d là ước của 360 phải có dạng \(d = {2^m}{.3^n}{.5^p}\) với \(0 \le m \le 3,0 \le n \le...
Trong 100 000 số nguyên dương đầu tiên, có bao nhiêu số chứa một chữ số 3, một chữ số 4 và một chữ số 5?Giải:            Nếu viết 00345 thì ta hiểu đó là số có ba chữ số 345....
Giữa hai thành phố A và B có 5 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến  B rồi trở về A mà không có đường nào được đi hai lần?Giải:Có 5 cách đi từ A...
Có bao nhiêu số nguyên dương gồm không quá ba chữ số khác nhau?Giải: Có 9 số nguyên dương gồm một chữ số;Có 9.9 sốnguyên dương gồm hai chữ số khác nhau;Có 9.9.8 số nguyên dương gồm 3 chữ số...
Một ngườiđi vào cửa hàng ăn. Người đó muốn chọn thực đơn gồm một món ăn trong 10 món, một loại hoa quả tráng miệng trong 5 loại hoa quả và một loại nước uống trong 4 loại nước uống....
Một lớp có 40 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông.Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu...