Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1.Lịch sử làA. những gì đã diễn ra trong quá khứ.B. toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.C....
Bài tập 2. Hãy điền vào ô  chữ Đ trước ý đúng, chữ s trước ý saiế1. Lịch sử là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về1.  tương lai của loài người và Trái Đất.2.  những hoạt động của con...
Bài tập 3. Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu nào1. Bia Tiến sĩ (Văn Miếu) là...........   2. Chữ tượng hình Ai Cập là........3. Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức...
Bài tập 4. Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để trả lời các câu hỏi sau.1. Để hiểu và dựng lại được lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tư liệu chính là:-............................-.............................-.............................2. Ở địa...
Bài tập 5. Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?...................................................................Trả lời:    - Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đất nước và dân tộc... - Hiểu được những thành quả ngày nay chúng ta đang thừa hưởng...
Bài tập 6. Em hãy giải thích câu danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống"..............................................Trả lời:Lịch sử cho ta biết tất cả những việc xảy ra trong quá khứ, cho chúng ta biết được tổ tiên ông cha...
Bài tập 7. Em hãy tìm hiểu và viết tên các di tích lịch sử ở địa phương mình.Trả lời  Em hãy tìm hiểu những di tích lịch sử ở đia phương em như đền chùa, các di tích lịch...