Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử


1. Lịch sử là gì?Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh ta đều sinh ra, lớn lên và biến đổi. Xã hội loài người cũng vậy. Những gì mà các em thấy ngày hôm nay đều trải qua những...
2. Học lịch sử để làm gì?Mỗi con người, mỗi làng xóm, mỗi dãy phố..., cũng như mỗi dân tộc, đều trải qua những đổi thay theo thời gian mà chủ yếu do con người tạo nên.Học lịch sử để...
3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?Thời gian trôi qua, những dấu tích của con người vẫn được giữ lại dưới nhiều dạng khác nhau:- Những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này...
Đề bàiCó gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 3 để trả lời.Lời giải chi tiết- Lịch sử một...
Đề bàiNhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiTheo em, chúng ta có cần biết những thay đổi đó không? Tại sao lại có những thay đổi đó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 4, liên hệ để trả lờiLời giải...
Đề bàiEm hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 4, liên...
Đề bàiThử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 5, liên hệ để trả lờiLời giải chi tiết- Những câu chuyện truyền thuyết, cổ tích...
Đề bàiQuan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 4, 5, suy luận để trả lờiLời giải chi tiết- Hình 1:...
Đề bàiHình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 4, 5, suy luận để trả lờiLời giải chi tiếtQuan sát hình 1 và hình 2,...
Đề bàiTrình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 3 để trả lờiLời giải chi tiết- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá...
Đề bàiLịch sử giúp em hiểu biết những gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 4 để trả lờiLời giải chi tiếtLịch sử giúp em hiểu biết thêm:- Cội nguồn của tổ tiên, ông...
Đề bàiTại sao chúng ta cần phải học lịch sử?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 4 để lí giải.Lời giải chi tiếtChúng ta cần phải học lịch sử, vì:- Mỗi con người cần...