Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ


I. KIẾN THỨC CƠ BẢNHình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hướng tới nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng.-        Nước luôn di chuyển thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào...
Đề bàiHãy nêu vai trò của nước đối với tế bàoLời giải chi tiếtVai trò của nước đối với tế bào   - Là thành phần cấu tạo nên tế bào.   - Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho...
Đề bàiQuan sát hình 1.1 và 1.2 mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoángLời giải chi tiếtĐặc điểm hình thái của rễ thực vật...
Đề bàiHãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây.Lời giải...
Đề bàiRễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?Lời giải chi tiếtĐặc điểm hình thái của rễ thực vật trên cạn thích nghi...
Đề bàiHãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?Lời giải chi tiết
Đề bàiGiải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?Lời giải chi tiếtKhi đất bị ngập nước, ôxi trong không khí không thể khuếch tán vào đất, rễ cây không thể lấy oxi để hô hấp....