Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế …


Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh. Đó là: 1. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn...
Sau Hội nghị Ianta không lâu, từ ngày 25 - 4 đến ngày 26 - 6 - 1945, một hội nghị quốc tế họp tại Xa Phranxixco (Mĩ) với tham gia của đại biểu 50 nước để thông qua bản...
Ngay sau khí Chiến tranh thế giới thứ hau, trên thế giới đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với xu hướng hình thành hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa - đối lập...
Đề bàiHãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk 12 trang 5 để trả lời.Lời giải chi tiếtHội nghị Ianta (2/1945) đã đưa ra 3 quyết định quan...
Đề bàiNêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào SGK 12 trang 7 để trả lời. Lời giải chi tiết*Mục đích hoạt động: - Duy trì hòa bình và an...
Đề bàiHai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình thành như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào SGK 12 trang 8 để trả lờiLời giải chi tiết- Tại Hội...
Đề bàiHãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị IantaPhương pháp giải - Xem chi tiếtQuan sát bản đồ và...
Đề bàiSự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk...