BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 -1949)


 Những vấn đế quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước đứng đầu phe Đồng minh trong thời gian đầu năm 1945 là gì?Trả lời:Những vấn đế quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước đứng...
Trình bày mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.Trả lời:* Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc:- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.- Phát triển mối quan hệ hữu nghị,...
1. Hãy nêu ngắn gọn những thành tựu của tổ chức Liên hợp quốc trong hơn nửa thế kỉ qua2. Hãy nêu một số hoạt động của Liên hợp quốc tại Việt Nam mà em biết.Trả lời:1.  - Là diễn đàn...
Hãy nêu mối quan hệ giữa cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) với sự ra đời của hai tổ chức thế giới là Hội Quốc Liên...
Hãy điền tên cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc vào bảng sau cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.Tên cơ quanNhiệm vụ là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy tri hoà bình và an ninh thế...
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.  Hội nghị Ianta diễn ra trong thời gianA.  từ ngày 3 đến ngày 11 -2- 1945                              C. từ...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do các nước đều muốn giành quyền lợi tương xứng với...
Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1.  Tại Hội nghị Pốtxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành nước Đức phải trở thành ... ; tiêu diệt tận gốc...
Hãy ghép tên nước với những thoả thuận ở hội nghị Ianta cho phù hợp vể việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu giữa các nước.Tên nướcNội dung thỏa thuận1. Liên Xô2.Mĩ,...