Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế g…


Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào dòng điện vào hiệu điện...
Đề bàiTừ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện...
Đề bàiDựa vào số liệu ở bảng 1 mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa U và I, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc toạ...
Đề bàiTừ đồ thị hình 1.2, hãy xác định:a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V.b) Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.Lời...
Đề bàiTrong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử...
Đề bàiTrả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học.Lời giải chi tiếtCường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. BaitapSachgiaokhoa.com