Bài 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI


Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp. 1. Nước phát triểna. Trải qua quá trình công nghiệp hoá và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp 2. Nước đang phát triểnb. GDP bình...
2. Dựa vào hình dưới đây:a)   Xếp các nước có tên sau vào bảng, theo mức GDP bình quân đầu người: Hoa Kì, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Bra-xin, Ai Cập, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi, Pháp,...
Dựa vào bảng dưới đây, rút ra nhận xét về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển năm 2004. Tại sao có sự khác biệt về cơ...
Dựa vào các thông tin và số liệu dưới đây, viết một đoạn văn ngắn trình bày sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.NămNhóm...
Chọn ý trả lời đúngĐặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là: A. tiến hành vào cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXIB. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.C. làm...
Nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp.1. Công nghệ sinh họca) Phát triển theo hướng tăng cường sử dụng các dạng năng lượng mới: hạt nhân, mặt trời, sinh học, địa nhiệt, thuỷ triều và...
Điền những thông tin cần thiết vào bảng sau: Nông nghiệpCông nghiệpTri thứcCơ cấu kinh tế   Công nghệ chủ yếu   Cơ cấu lao động   Trả lời: Nông nghiệpCông nghiệpTri thứcCơ cấu kinh tếNông nghiệp là chủ yếuCông nghiệp và dịch vụ là chủ yếuDịch vụ...
Chọn ý trả lời saiCuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã:A. làm xuất hiện nhiều ngành mới có hàm luọng kĩ thuật cao (sản xuất vật liệu mới, công nghệ gen,...B. làm xuất hiện các dịch...