Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đườn…


Đề bàiMột tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng các tính chất:+) Giao của ba đường trung trực là tâm đường trong...
Đề bàiTrong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58);b) Biển cấm ôtô (h.59).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Hình này đối xứng với...
Đề bàiHãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:(1) Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm A cố định bằng 2cm(4) là đường tròn tâm A bán kính...
Đề bàiCho góc nhọn \(xAy\) và hai điểm \(B,\ C\) thuộc \(Ax\). Dựng đường tròn \((O)\) đi qua \(B\) và \(C\) sao cho tâm \(O\) nằm trên tia \(Ay\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtBài toán dựng hình chia làm...
Đề bàia) Vẽ hình hoa bốn cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình \(60\) được tạo ra bởi các cung có tâm \(A,\ B,\ C,\ D\) (trong đó \(A,\ B,\ C,\ D\) là các đỉnh của một hình vuông và...
Đề bàiCho đường tròn đường kính BC cố định và \(BC = 2R.\) Lấy điểm A di động trên đường tròn (A khác B và C).a. Chứng minh rằng ∆ABC là tam giác vuôngb. Chứng minh rằng: \({S_{ABC}} \le {R^2}.\)Lời giải chi...
Đề bàiBài 1. Cho ∆ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), các đường cao BE, CF cắt nhau tại H.a. Chứng minh bốn điểm B, F, E, C thuộc cùng một đường tròn.b. Kẻ đường kính AA’...
Đề bàiCho ∆ABC đều có cạnh bằng a, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H.a. Chứng minh rằng bốn điểm B, E, D, C thuộc cùng một đường tròn. Hãy xác định tâm bán kính của đường...
Đề bàiCho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA.a. Chứng minh rằng bốn điểm M,...
Đề bàiCho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AD lấy điểm N sao cho \(AM = AN\). Từ A kẻ AH vuông góc với DM (H thuộc DM) và AH cắt BC tại P. Chứng...
Lý thuyết về sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường trònTóm tắt kiến thức:1. Định nghĩa đường tròn:Đường tròn tâm O bán kính R, kí hiệu (O;R), là hình gồm các điểm cách O một khoảng...
Đề bàiTrên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O), điểm K nằm bên trong đường tròn (O). Hãy so sánh \(\widehat {OKH}\) và \(\widehat {OHK}\)Lời giải chi tiếtTa có: OH > R > OK\( \Rightarrow \widehat {OKH}...
Đề bàiCho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn. Vẽ A’ đối xứng với A qua O (h.56). Chứng minh rằng điểm A’ cũng thuộc đường tròn (O).Lời giải chi tiếtDo A' đối xứng với...
Đề bàiCho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB=12cm,\ BC=5cm\). Chứng minh rằng bốn điểm \(A,\ B,\ C,\ D\) thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Để chứng minh nhiều...
Đề bàiHãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.(1) Nếu tam giác có ba góc nhọn(4) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên ngoài tam...
Đề bàiChứng minh các định lý sau:a) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.b) Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác...
Đề bàiTrên mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), hãy xác định vị trí của mỗi điểm \(A(-1;-1),\ B(-1;-2),\ C(\sqrt{2};\sqrt{2})\) đối với đường tròn tâm \(O\) bán kính \(2\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Khoảng cách d từ gốc tọa độ...