Bài 1. Thông tin và tin học


Thông tin là gì?Lời giải:Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu bết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện....) và về chính con người.
Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.Lời giải:Ví dụ 1: Khi con người tham gia giao thông khi đến ngã tư thường có các...
Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người...
Hãy nêu một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người.Lời giải:Một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người: THThông tin vàoXử lý thông tinThông tin ra 1Hình ảnh,...
Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.Lời giải:Ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua...