Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số


Lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số.Tóm tắt lý thuyết1. Thu thập số liệu thống kê- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi...
Đề bàiHãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng sô liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như điều tra số con trong từng gia đình (ghi theo tên các chủ...
Đề bàiDấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị? Hãy đọc giá trị của X. Lời giải chi tiếtSố giá trị của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra nên dấu hiệu X...
Đề bàiLập bảng số liệu thống kê cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của một...
Đề bàiHàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhầ đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng 4: a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm...
Đề bàiThời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6:Hãy cho biết:a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng).b)...
Đề bàiChọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ): Hãy cho biết:a) Dấu hiệu cần tìm...