Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại …


Đề bàiNhững oxit nào sau đây là oxit axit?\(\eqalign{ & A.C{O_2},S{O_2},NO,CuO \cr & B.\,S{O_3},S{O_2},A{l_2}{O_3},CO. \cr & C.\,S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},S{O_2}. \cr & D.\,{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},C{O_2},ZnO. \cr} \)Lời giải chi tiếtDãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là \(S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},S{O_2}.\)Đáp án C.
Đề bàiCho các oxit sau:  Số oxit bazơ là \({K_2}O,C{O_2},BaO,CaO,A{l_2}{O_3},S{O_2},\)\(\,NO,CuO,S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},N{a_2}O,\)\(\,F{e_2}{O_3},MgO,ZnO.\)A. 6                             B. 7 C. 8                             D. 9Lời giải chi tiếtCác oxit bazo là: K2O, BaO, CaO, CuO, Na2O; Fe2O3; MgOĐáp án B.
Đề bàiNhằm đáp ứng cho nhu cầu về điện năng, ở miền Nam có một số nhà máy nhiệt điện lớn như: Phú Mỹ ở Vũng Tàu, Môn ở Cần Thơ,... Trong khói thải lò hơi do đốt than để...
Đề bàiViết những phương trình phản ứng hoá học có thể có của natri oxit Na2O với những chất sau:a) Nước                                              b) Axit clohiđric.c) Khí cacbonic.                                 d) Nước vôi trong.                  Lời giải chi tiết\(\eqalign{ & a)\,\,\,N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH \cr &...
Đề bàiĐã từ rât lâu, dung dịch Bordeaux (Boóc - đô) 1% được sử dụng rộng rãi để phòng trừ các bệnh về nấm và vi khuẩn cho cây trồng. Dung dịch Bordeaux có màu xanh trời, không mùi, được...