Bài 1 trang 11 SGK Toán 4


  Đề bàiViết theo mẫu:Lời giải chi tiết

  Đề bài

  Viết theo mẫu:

  Bài 1 trang 11 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  Bài 1 trang 11 SGK Toán 4