Bài 1 trang 17 SGK Toán 4


  Đề bàiĐọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:a) 35 627 449;                                      c) 82 175 263;b) 123 456 789;       ...

  Đề bài

  Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:

  a) 35 627 449;                                      c) 82 175 263;

  b) 123 456 789;                                    d) 850 003 200.

  Lời giải chi tiết

  a) Số  35 627 449 đọc là: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín.

  Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có giá trị là 5 triệu.

  b) Số 123 456 789 đọc là: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.

  Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có giá trị là 5 chục nghìn.

  c) Số 82 175 263 đọc là: Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi năm nghìn hai trăm sáu mươi ba.

  Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 đơn vị và chữ số 5 có giá trị là 5 nghìn.

  d) Số 850 003 200 đọc là: Tám trăm năm mươi  triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm.

  Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 nghìn và chữ số 5 có giá trị là 5 chục triệu.

  BaitapSachgiaokhoa.com